Motorcyklar.

En knarr jag renoverade en gång i tiden.
en annan knarr som jag inte minns varifrån jag hämtade den – och inte minns dess vidare öden.